Dragi roditelji,


i svi ostali koji radite sa djecom, brinete o djeci, podučavate ih, odgajate i vodite - dobrodošli na stranice predškolske ustanove „BONUM“!

Osnovna djelatnost Ustanove je predškolski odgoj i obrazovanje djece. Predškolska ustanova ''Bonum'' organizira i provodi Cjelovite razvojne programe obrazovanja i odgoja djece, njege, zdravstvene zaštite i ishrane od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Pored dnevne brige o djeci PU “Bonum” nudi i druge zabavne i rekreacijske aktivnosti koji su prilagođeni uzrastu djece. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece i u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo. Fokus je na pravilnom psiho-fizičkom razvoju i razvoju intelektualnih sposobnosti kod djece. Djelatnost Predškolske ustanove “Bonum” je od društvenog značaja.

USLUGE

PU “Bonum” nudi stručnu podršku za cijelu porodicu. U okviru svog rada i boravka djece nudi cjelodnevni i poludnevni boravak u kojima se sprovodi Cjeloviti razvojni program, odgojno-obrazovni rad na bosanskom, engleskom i njemačkom jeziku, umjetnički sadržaji (muzika, gluma, ples), MENSA NTC sistem učenja za djecu predškolskog i školskog uzrasta kao i psihološko savjetovanje za roditelje. U dodatne usluge spadaju usluge stručnih saradnika - logopeda, psihologa, muzikoterapeuta I dr . Posebni sadržaji koje PU Bonum” nudi je obrazovno-razvojni program Suan Pan Mentalne aritmetike, međunarodni, licencirani program zasnovan na radu na abakusu.Cjelodnevni boravak

Cjelodnevni boravak podrazumijeva boravak djece od 07-18 sati, a dan je isplaniran prema dnevnim, sedmičnim i mjesečnim aktivnostima. Grupne aktivnosti su kreirane i definisane prema Godišnjem planu i programu PU Bonum koje odobrava Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta KS.

Predškolski program

Pripremni predškolski program je namijenjen djeci uzrasta od 5- 6,5 godina i primjenjuje savremene pedagoške inovativne metode u radu sa djecom. Pripremni program za školu je također definisan prema godišnjem planu i programu.

Program Mentalne aritmetike

Pored pripremnog predškolskog programa PU Bonum provodi i poseban program Suan Pan mentalne aritmetike za školsku djecu (u dobi od 5-14 godina). O ovom programu opširinije pročitajte ovdje..
Više

 

Program ranog učenja

Program ranog učenja engleskog i njemačkog jezika - kroz pjesmu i ples, igru i zabavu, boravak u prirodi, na spontan i zanimljiv način pomoći će djeci da usvajaju engleski i njemački jezik.

Muzička radionica

slušanje, analiziranje i doživljavanje muzike, upoznavanje raznih instrumenata kroz igru, muzikoterapija.

Psihološka podrška

Psihološka podrška djeci i roditeljima kojima je potrebna dodatna individualna pomoć stručnjaka u detekciji dječije darovitosti, pomoć u slučajevima razvojnih smetnjii dr.

 

s

CJELODNEVNI BORAVAK

Artikulacija dnevnih aktivnosti od 07-18h: Prijem djece-vježbice za sinapsice, doručak, realizacija zajedničkih aktivnosti prema programu i rad po centrima aktivnosti, slobodne aktivnosti po dječijem izboru (izlazak u dvorište, šetnja, rekreacija), ručak, popodnevni odmor, užina, slobodne i struktuirane aktivnosti do polaska kući.1

DORUČAK

2

UČENJE

6

UŽINA

4

KREATIVNA IGRA

6

ODMOR

6

RUČAK

 
O NAMA

Predškolska ustanova „BONUM“ Sarajevo (PU BONUM) je privatna odgojno-obrazovna ustanova, osnovana s ciljem pružanja usluga odgoja i obrazovanja kao i drugih, posebnih usluga za podršku porodici. Počela je sa radom u maju 2014. godine, a registraciju i upis u Sudski registar i upis u Registar obrazovnih ustanova pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS dobila je u novembru 2014. godine. PU “Bonum djeluje na dvije lokacije, u naselju Ciglane i naselju Stup.
Više na: Kontakt

PU „BONUM“ rezultat je višegodišnje profesionalne pedagoško-psihološke i menadžerske prakse njenog osnivača i saradnika – pedagoga, psihologa, psihoterapeuta, nastavnika i drugih stručnjaka iz oblasti društvenih i humanističkih nauka - sociologije, filozofije, umjetnosti i dr.

 

Bonum Intro

Program rada P.U. Bonum

Odgojno – obrazovni rad u PU „Bonum“ realizira se prema Godišnjem planu i programu rada Ustanove, programu i mjesečnim planovima odgajatelja i medicinskih sestara. Planiranje i programiranje sadržaja realiziraju su kroz tematske cjeline, društveno i životno okruženje. Programiranje za određenu uzrasnu grupu vrši se u skladu sa opštim zadacima odgoja i obrazovanja i programskim sadržajima za određeni uzrast djece, karakteristikama odgojne grupe i individualnim potrebama djece.

PU “Bonum” promovira i implementira savremene metode u odgoju i obrazovanju djece, a koji su struktuirani prema uzrasnoj dobi djece. Sa stanovišta programa koji se realiziraju, predškolski odgoj i obrazovanje ostvaruju se u okviru slijedećih formi:
a) program njege i odgojno-obrazovnog rada za djecu od navršenih godinu dana do navršene treće godine života; (jaslice)
b) program odgojno-obrazovnog rada za djecu od navršene tri godine do obaveznog uključivanja djece u predškolsko obrazovanje; (standardni cjeloviti razvojni program)
c) program obaveznog uključivanja djece u predškolsko obrazovanje do polaska u osnovnu školu; (dvojezični ili bilingual program). .

 

U okviru svih aktivnosti koje sprovodi, PU “Bonum” drži do principa zajedničkog međudjelovanja tri osnovna stuba koji podupiru djetetov razvoj: porodica, vrtić (vršnjaci) i okolina. Kao što ni mozak ne može razviti sinapse bez stvaranja veza među neuronima, tako ni temeljni stubovi razvoja ne mogu biti čvrsti i stabilni ukoliko nemaju dobre vezivne komponente, a najjača komponenta je porodica, prije svega roditelji. Stoga dragi roditelji, od vas očekujemo podršku i saradnju, a sa naše strane obavezu se da će u fokusu svih aktivnosti biti razvoj dječijih sposobnosti, osobnosti i vještina.| zahtjev za upis |

 

 

 

 

PROSTOR

Prostor je uređen prema pedagoškim standardima i prilagođen uzrastu i potrebama djece. Ustanova raspolaže sa cca 1.200m2 unutrašnjih i vanjskih površina.

 

Vrtić Bonum Ciglane
Vrtić Bonum Ciglane
Vrtić Bonum Ciglane
Vrtić Bonum Ciglane
Vrtić Bonum Suan Pan
Vrtić Bonum Ciglane
Vrtić Bonum Ciglane
Vrtić Bonum Ciglane
Vrtić Bonum Suan Pan
Vrtić Bonum Suan Pan
Vrtić Bonum Suan Pan
Vrtić Bonum Suan Pan
Vrtić Bonum Stup
Vrtić Bonum Stup
Vrtić Bonum Suan Pan
Vrtić Bonum Stup

 NAŠ TIM

Temeljna ideja naše Ustanove je stvarati takve uslove “življenja” u vrtiću koji omogućavaju svakom djetetu da se osjeća kao kod kuće, roditelju da izgradi svoje roditeljske kompetencije, a odgajatelju da ostvaruje timski rad i kvalitetniju odgojno - obrazovnu praksu. Uveli smo savremene pristupe i inovativne programe, kao što je SuanPan mentalna aritmetika za djecu od 5-14 godina, NTC sistem učenja I dr., što nam je pomoglo u izgradnji imidža I izdvojilo nas od ostalih ustanova za rani odgoj i obrazovanje.

mr. sci./ MBA
Azra Baščelija

Osnivač Predškolske ustanove ''Bonum''

Želim mijenjati svoju ali i tradicionalnu odgojno - obrazovnu praksu, transformirajući sebe i svoj profesionalni identitet...

Biljana Begović

dipl. psiholog

Djeca osjećaju prije no što misle, kod njih nema pretvaranja tako da dobro detektuju iskeno od neiskrenog, lažno od istinitog. Rad sa djecom nadahnjuje, oplemenjuje i čini nas boljim i srećnijim ljudima.

Dženana Baščelija

Magistar politologije | Sekretar P.U. ''Bonum''

Moj moto je da ono što izgradimo u djetinjstvu temelj je budućnosti svih nas.

Irma Beganović

magistar engleskog jezika i književnosti

Engleski jezik uspijevam da približim našim najmlađim budeći u njima ljubav prema učenju jezika i njegovom korištenju u svakodnevnim aktivnostima

Alma Balićevac

magistar predškolskog odgoja

U ovom poslu važno je znati slušati djecu, prepoznati njihove potrebe i znati djelovati u raznim situacijama u kojima se zajedno nađemo. Od djece sam naučila da se sreća nalazi u u malim stvarima.

Selma Džogić

prof. pedagogije

Svakodnevni rad sa djecom mi daje mogućnost za proširivanje vlastitih znanja i usavršavanja na području odgoja i obrazovanja. Zbog toga se u radu vodim poznatom izrekom: “ Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati.”

Manuela Dedić

magistar psihologije

Nastojim da odgovorno djelujem u poslu koji radim, da pružim sigurno, stabilno i poticajno okruženje za svako dijete.  Kao psiholog, pratim psihofizički razvoj djece i pomažem im tokom njihove prilagodbe u vrtiću.

Merima Ferić

Prof. pedagogije

Bit odgajatelj znači biti voditelj ili pomagač koji će biti fleksibilan, snalažljiv u situacijama koje nameću djeca,koji će potaknuti dijete da bude kreativno, maštovito i da je sposoban primjenjivati nove ideje u razvijanju stvaralačkog mišljenja.

Berina Čehajić Draginović

Magistar psihologije

Nastojim djeci omogućiti sve uvjete za normalan razvoj, pratiti i biti dio njihovog napredovanja i sve to kroz njima najdraži oblik izražavanja, nezamjenjivu igru.

Nađa Zubčević

magistar predškolskog odgoja

Znanje je moć i vjerujem da što ranije počne bolje je za dijete. Vrlo sam ponosna i sretna što imam priliku da gledam djecu kako rastu, a cilj u poslu mi je osigurati da svako dijete dobije najbolju njegu, ljubav i obrazovanje koju svi zaslužuju.

Ševala Islamović

dipl.socijalni radnik i realitetni terapeut

Smatram da obrazovanje ne započinje u školi. Odgoj i obrazovanje su nerazdvojni i započinju od rođenja djeteta.

Samra Glotić

Medicinska sestra

Danas radim sa djecom rane i predškolske dobi kao zdravstvani radnik i svom poslu pristupam profesionalno sa ciljem da preventivno djelujemo na dječije zdravlje.
JELOVNIK

Maj 2017.

 • PONEDELJAK
 • DORUČAK
 • Namazi | mliječni, tuna, marmelada, med sa maslacem
 • UŽINA
 • Sezonsko voće
 • RUČAK
 • Domaća pileća krem čorba sa komadima mesa, sataraš sa povrćem, salata
 • UŽINA
 • Kukuruzni kolač
 • UTORAK
 • DORUČAK
 • Rezanci sa sirom i pavlakom, čaj
 • UŽINA
 • Sezonsko voće
 • RUČAK
 • Supa, Zeljanik s kukuruznim brašnom, jogurt
 • UŽINA
 • Kadaif
  s orasima u biskvitu
 • SRIJEDA
 • DORUČAK
 • Kajgana, mlijeko sa kakaom
 • UŽINA
 • Sezonsko voće
 • RUČAK
 • Bistra supa,
  pileći bataci sa pečenim krompirom, salata
 • UŽINA
 • Kolač od mrkve;
  sutlijaš (za mlađu grupu)
 • ČETVRTAK
 • DORUČAK
 • Uštipci,
  biljni čaj sa medom
 • UŽINA
 • Sezonsko voće
 • RUČAK
 • Špinat čorba,
  goveđi gulaš sa rižom,
  salata
 • UŽINA
 • Voćni jogurt
  sa zitaricama
 • PETAK
 • DORUČAK
 • Žitarice s mlijekom

 • UŽINA
 • Sezonsko voće
 • RUČAK
 • Supa,
  pureći medaljoni u bešamel sosu, salata
 • UŽINA
 • Medenjaci/
  keks i kompot


SUAN PAN Mentalna aritmetika

 

Predškolska ustanova “Bonum” Sarajevo je prva obrazovna ustanova u FBIH koja je licencirani predstavnik PRO-MENS-a, ovlaštenog centra I vlasnika programa SuanPan mentalne aritmetike za područje Balkana. Suan Pan mentalna aritmetika je obrazovno-razvojni program kojim se kod djece uzrasta od 5-14 godina ostvaruje napredak u oblastima kognitivnih vještina: pažnja, memorija, refleksi, koncentracija, logičko-matematičko mišljenje, slušanje i opažanje. Osnovni nivo programa traje 8 mjeseci i u tom vremenu djeca koja pohađaju program postižu izvanredne rezultate, te u poređenju sa vršnjacima pokazuju viši nivo matematičkih vještina, samopouzdanja i pozitivan odnos prema učenju generalno. Primjena psiholoških testova, drame na časovima i razvojnih testova za razvijanje pažnje, sastavni su dio metodologije programa. Sve aktivnosti u istraživanju i razvoju mentalne aritmetike Suan Pan rezultat su rada psihologa, profesora, nastavnika matematike i stručnjaka u oblasti obrazovanja. 

Metodologija SuanPan mentalne aritmetike

Mentalna aritmetika je vještina računanja na abakusu, ali se u zavisnosti od vrste abakusa kao i primjenjene tehnike može podijeliti na više vrsta. Sama tehnika mentalne aritmetike, odnosno računanje, može se izvoditi na više načina - jednom rukom, dvije ruke, dva prsta, jedan prst, tri prsta... Mentalna aritmetika je princip računanja - skup pravila računanja na abakusu i tu tehniku može naučiti svako bez obzira na uzrast. Suanpan mentalna aritmetika koristi sistem dvije ruke – četiri prsta, za razliku od klasične mentalne aritmetike, odnosno korištenja samo jedne ruke. Koristeći osnove SuanPan-a pri mentalnom računanju, uz posebne tehnike i multimedijalnu podršku u obrazovanju, učenici vrlo brzo usvajaju osnove decimalnog sistema postižući brze i tačne mentalne proračune.

 

Abakus

Pedagozi danas vide u abakusu spravu na kojoj se osnovni matematički pojmovi uče neuporedivo bolje nego uz pomoć olovke i papira, digitrona ili kompjutera. Tvrde da računanje na abakusu „prirodnije aktivira mozak” od serviranih matematičkih operacija na elektronskim računarima. Prema njihovim zapažanjima, učenici kojima je matematika stvarala teškoće brzo su savladavali računske prepreke uz pomoć abakusa. „Bolje se uči ako se aktivira veći broj čula”, tvrde i dodaju: „Abakus je to djeci omogućio: dodiruju ga, vide kuglice u pokretu i čuju njihovo kuckanje”. Shodno starosnoj grupi, podijeljen je u tri edukativne jedinice:

 • 5 do 7 godina - predškolski uzrast - KINDER GRUPA
  • 8 do 10 godina - od I do IV razreda - PRIMARNA GRUPA
   • 11 do 14 godina - od V do VII razreda - SEKUNDARNA GRUPA

Program mentalne aritmetike

 

Program mentalne aritmetike SuanPan se odvija kroz Osnovni program mentalne aritmetike I Napredni nivo

 • Nastavni plan Osnovnog nivoa obuhvata operacije sabiranja i oduzimanja;
  • Trajanje programa je 8 mjeseci;
   • Na kraju programa organizuje se provjera znanja. Djeca koja postignu uspjeh koji nije manji od 70% usvojenosti gradiva stiču kvalifikaciju za sljedeći nivo;
    • Raspored predavanja obuhvata vezana tri časa, svaki u trajanju od 40 minuta, jednom sedmično obrazovanja.

      

      

SuanPan Bonum

Šta je to SuanPan, kome je namijenjen?

 • SuanPan mentalna aritmetika je obrazovno-razvojni program za djecu od 5 do 14 godina koji uvećava njihovu pažnju, memoriju i koncentraciju. Na SuanPan programu djeca prvo nauče da računaju koristeći tradicionalnu kinesku drvenu računaljku, na osnovnom kursu uče sabiranje i oduzimanje, a na naprednom množenje i dijeljenje.
 • Matematika, odnosno računanje nije cilj programa već sredstvo, alat, koji koristimo da razvijemo koncentraciju, memoriju i odvojenu pažnju, odnosno mogućnost da istovremeno rade dvije stvari podjednako dobro (pjevaju i računaju, plešu i računaju, igraju fudbal i računaju, itd.)
 • Vremenom djeca postepeno nauče da vizualiziraju računaljku, i računaju sa nizovima brojeva.To je sposobnost koju kao odrasli ljudi ne posjedujemo i ne možemo steći. Djeca na časove dolaze jednom sedmično, imaju tri časa od po 40 minuta u nizu, i uz pauze, osmišljene tako da ih opuste, pokrenu i zabave, provedu 2 sata i 15 minuta.
 • SuanPan program traje relativno kratko u odnosu na ostale programe, svega jednu ili dvije godine, a korist koju njime polaznici ostvare traje cijeli život.
 • PU Bonum ima tri upisna roka: rani upisni rok u junu, kad postoje posebne pogodnosti u pogledu cijene, te redovni septembarski i januarski upisni rok.Djeca su shodno uzrastu raspoređena u jednu od tri grupe: kinder, primarnu ili sekundarnu. Svi polaznici Mentalne aritmetike SuanPan u sklopu programa dobijaju posebno štampane udžbenike, fleš-kartice, računaljke i torbice..

Cilj i rezultati SuanPan Mentalne aritmetike

 

Mentalna aritmetika SuanPan ima za cilj da podstakne:

 • uravnoteženi razvoj obje moždane hemisfere,
  • razvijanje što većeg broja sinapsi do 14 godine,
   • sagledavanje zadataka/problema u cjelosti,
    • sticanje navike pažljivog posmatranja i analiziranja,
     • razvoj odlične memorije i prizivanja podataka, sa maksimalnom efikasnošću, uz minimalan napor
      • sticanje navike korišćenja viseštrukih sposobnosti istovremeno, • razvoj zvučnog rasuđivanja i jedinstvenog načina razmišljanja.

        

       Djeca koja steknu obrazovanje iz mentalne aritmetike SuanPan moći će da pokažu značajan napredak u sledećim oblastima:

       • pažnja, koncentracija i brže pamćenje
        • slušanje, razumijevanje i opažanje
         • učenje putem taktilnih, vizuelnih i auditivnih čula
          • memorija i refleksi
           • kreativnost i sposobnost zamišljanja, kao i sposobnosti analize i logičkog razmišljanja
            • samopouzdanje i samopoštovanje koji dostižu svoj najviši stepen za taj uzrast
             • rješavajnju aritmetičkih operacija kao što su 148+57+325-29+72-43=... bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem, dajući tačan odgovor za 3-5 sekundi, brže i od digitrona!!!

               NOVOSTI

Novosti | Informacije| Oglasi

 

Priredba

Ispraćaj III generacije predškolaca, juni 2017

Upis

Upis za djecu od 1-3 godine i od 3-6 godina u vrtiću "Simba" na Stupu od 01.06.2017. do popunjavanja kapaciteta.

 


KONTAKT

Ako Vam se dopada naša Ustanova i naš način rada i želite upisati Vaše dijete u PU “Bonum”, kontaktirajte nas na naš e-mail. info@vrticbonum.org. Također, nudimo Vam mogućnost da nam se javite na našu e-mail adresu psiholog.bonum@gmail.com i pošaljete upit ili potražite savjet od naših psihologa.Kontakt info

Predškolska ustanova ''Bonum''
Centralni Objekat - Naselje Ciglane | Alipašina 22a
| 033 565 255 | 565 247

P. J. Naselje Stup - Ismeta Alajbegovića Šerbe 51
| 033 460 375